Våra servicebilar är utrustade för att göra svets, montage och servicearbeten ute hos kund.