Vi reparerar era skopor, Byter stål och tänder!

Efter flytten till Länna Industriområde, har vi lämpligare lokaler för skop reparationer.

 

Vi planerar därför att utöka den delen i vår verksamhet.

 

Våra svetsare innehar EU-licens.

 

Vi hälsar nya och gamla kunder varmt välkomna!

 

B. Svenssons Svets
Smärgelvägen 13 i Länna Industriområde
08-99 72 36

Linjemålningsmaskin tillverkad i rostfritt åt SVEVIA

 

 

Nytillverkning av klämgrind

 

 

Reparation av skopor